Driftsavbrott Blankebäck Oxie [2019-04-16 08:54] Avhjälpt

Vi har för närvarande ett driftavbrott på våra samtliga fibertjänster i Blankebäck Oxie.

Felet beror på att EON har brutit strömmen till området där vår utrustning finns.

EON beräknar att detta ska vara löst 09:15.
När felet är avhjälpt så behöver du starta om fiberenheten och övrig utrustning för att komma igång igen.

Tack för ert tålamod!

09:25 Strömmen åter, felet avhjälpt.
Om dina tjänster inte har kommit igång, vänligen starta om din utrustning.

Tillbaka till nyheter