Driftstörning på våra fibertjänster [2019-01-24 uppdaterat 12:17]

Uppdatering kl. 12:15
Driftstörningen vi hade på våra fibertjänster som berörde analog tv, internet och IPTV är nu åtgärdad!
Om det fortfarande inte fungerar, följ nedan steg:

1: Gör Tjänstefördelare/CPE samt router och övrig kringutrustning strömlös
2: Starta upp Tjänstefördelare/CPE och låt den vara igång i 10 minuter
3: När CPE’n har varit igång i 10 minuter, starta upp router och kringutrustning igen

Tack för ert tålamod!

Tillbaka till nyheter