Passersystem

Hur många har nyckel till Er fastighet, egentligen?

Obehöriga besökare är både obehagligt och kan innebära kostnader för fastighetsägaren eller förvaltningen. Hur förhindras obehöriga från att komma in i era lokaler, utan att göra vardagen besvärlig för de boende?

Svaret är ett smart passersystem. Allt fler fastigheter i Skåne, inte minst i Malmö där man nästan dagligen läser att otryggheten ökar, har börjat använda sig av smarta passersystem.
Genom att installera ett passersystem försvinner problemen med nycklar på drift, dörrar som lämnas öppna, stök i tvättstugor samt obehöriga gäster i garaget. Istället för nycklar används passerbrickor (taggar) för att öppna dörrarna. Alla som har behörighet att passera en dörr gör det genom att läsa av sin passerbricka mot en läsare bredvid dörren.

Passersystemen är enkla att administrera, t.ex. är det lätt att dela ut olika behörigheter eller att spärra en borttappad bricka. Ett passersystem förenklar nyckelhanteringen, en entreprenör kan få en tillfällig passerbricka till vissa delar av fastigheten i samband med reparationer och ombyggnader.

För att underlätta administreringen och öka driftsäkerheten erbjuder vi våra kunder att hosta databasen på servrar i vår datorhall i Malmö.

Nu kan ni äntligen skapa ordning och reda i gemensamma utrymmen.

I många fastigheter är gemensamma utrymmen som tvättstugor, bastu och hobbyrum ständiga källor till irritation. Någon smiter in och tvättar på någon annans tid, en annan slarvar med att städa, kläder försvinner, etc.

Ett bokningssystem tillåter behöriga personer att själva sköta bokningen på en bokningspanel eller via Internet. Det innebär att endast den som bokat utrymmet under den aktuella tiden har tillträde. Fördelen är att administrationen minimeras samtidigt som det möjliggör full kontroll på säkerheten och vem som har varit i lokalen.

Vore det inte skönt att slippa dela ut informationen till boende?

Med en digital informationstavla kan fastighetsägaren eller förvaltningen snabbt få ut information till hyresgästerna. Administrationen sker med en programvara integrerad i passersystemet och kommunikationen sker via bredbandet. Om tavlan är placerad i en entré visas hyresgästregister samt viktig information. Informationen kan visas individuellt , när någon lägger på sin passerbricka, eller allmänt, t.ex. om vattnet ska stängas av i fastigheten.

Tavlan kan också användas för felanmälan samt för att boka gemensamma lokaler, t.ex. tvättstugor.

 

Vill du veta mer?

icon-passersystem

Enkelt för fastigheten

  • Hindra obehöriga att komma in
  • Slipp nyckelhantering
  • Lätt administration
  • Hantverkare kan få tillfälliga brickor till önskade delar av fastigheten

Smarta tillägg

  • Kombinera med porttelefoni, kameraövervakning och larm
  • Elektroniska namntavlor/informationstavlor
  • Bokningssystem för ex. tvättstuga
  • Samma-dag-service