Gamla Kabel-TV-nätet släcks Värbyängen [2019-02-21 10:00]

Det gamla kabel-TV-nätet har idag den 21 februari släckts ner, sedan inkopplingen av fiber till samtliga hushåll.
Kabel-TV signalen går numera genom ert fiber och TV-signalen hämtas ut från RF-kontakten på sidan av er tjänstefördelare/CPE.

Tittar ni på TV via det det gamla kabel-TV-nätet behöver ni koppla er antennkabel till tjänstefördelaren så får ni åter bild på er TV.
Information om detta har gått ut till samtliga hushåll. Saknar ni denna information eller har vidare frågor kontakta kundservice på 040-601 22 22.

Tillbaka till nyheter