Information PDF-faktura

Vi har noterat att en del kunder som har faktureringssätt PDF-faktura inte får sin faktura i form av en PDF-fil till sin e-postadress.
Efter en tids felsökning har vi konstaterat att kunder som använder sig utav en @telia.com-e-postadress är de som drabbas.

Får att få bukt med problematiken så hänvisar vi er till Telia för vidare hjälp i denna fråga.

Tillbaka till nyheter