Landsbygd Tygelsjö & Klagshamn

Status

Detaljprojekteringen är i klar. Tillståndsansökan till Trafikverket är inlämnad.
Tomtprojektering och insamling av markavtal pågår.

Dokument

Preliminär Tidsplan

Tidsplanen är i stort avhängd det förarbete som nu pågår i form av markavtal och tillstånd från olika instanser ex. Trafikverket. Så fort avtal och tillstånd är klara kan vi sätta tidsplanen i sin helhet.

Vecka 38 Tomtprojektering påbörjas

Vecka Start Tillstånd, markavtal klara

Vecka Start + 3 veckor Grävstart

Vecka Start + 8 veckor Installationsstart

Vecka Start + 12 veckor Installation klar

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta vår kundsamordnare, Nerim på 040-601 22 26 alt. fiber@sydantenn.se

Vid synpunkter eller klagomål önskar även fiberföreningen en information för kännedom på sven-erik.rasmusson@telia.com

Har du befintlig kanalisation?

Mejla din kontaktuppgifter till fiber@sydantenn.se