Organisation

Ledning

Rolf Nilsson
VD
040-14 18 86

Mattias Nilsson
Operativt ansvarig
040-14 18 83

Mikael Nilsson
Ekonomiansvarig
040-14 18 85

Tommy Sitsas
Försäljningsansvarig
040-14 18 87

 

 

Kundcenter

040-14 18 80
Malin Nilsson
Carina Jönsson

Daniel Svensson
Servicesamordnare
040-14 18 88

Ali El Moghrabi
Lageransvarig
040-601 22 27

Sälj

Arvid Qvarnström
Säljare
040-14 18 93

Pia Holmdahl
Kundsamordnare
040- 14 18 95

 

 

 

TV, Bredband & Fiber

Magnus Hansson
Avdelningsansvarig
040-14 18 97

Nerim Suman
Projektör
040-601 22 26

Passersystem, Porttelefoni
& Kameraövervakning

Joakim Nilsson
Avdelningsansvarig
040-14 18 96