Planerat Driftsavbrott Eriksfält [2019-04-24]

Onsdagen den 24 april kommer vi att utföra ett förbättringsarbete i form av en uppgradering av utrustningen i områdesnoderna på Eriksfält.
Detta innebär vi kommer att ha driftsavbrott mellan klockan 08:00 och 16:00, och att kunder i områdes tjänster kommer att ligga nere.

Efter omläggningen kommer du att behöva starta om din tjänstefördelare och eventuell utrustning kopplad till denna, därefter fungerar dina tjänster som vanligt.

16:00 Förbättringsarbete är nu färdigt och tjänsterna ska återigen fungera.

Om tjänsterna mot förmodan inte fungerar gör då en omstart av er tjänstefördelare (CPE) genom att göra denna strömlös och sedan koppla in strömkabeln på nytt. Efter omstart tar den ca. 20 minuter för er tjänstefördelare att fullständigt starta upp. Har inte era tjänster kommit igång efter 20 minuter efter omstart, kontakta vår kundservice på 040- 601 22 22.

Tillbaka till nyheter