Saknar du bild eller har dålig signal på Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD eller MTV Live HD efter 10 september?

Efter att Teracom gjort frekvensomläggning på SVT:s kanaler den 10 september 2019, så har frekvensen för dessa kanaler i luften (546 Mhz) blivit detsamma som kanalerna Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD och MTV Live HD.

Boende i områden där Teracoms signal i luften är stark kan därför uppleva störningar eller svart bild på dessa kanaler, vilket beror på att signalen in i din antennkabel blir för hög.

Lösningen på detta en uppgradering av din befintliga antennkabel till en utav bättre kvalitet. Vi rekommenderar en trippelskärmad antennkabel som är utvecklade för att hantera denna typen av problem, som dämpning av en för hög signal.

Tillbaka till nyheter