Skapa favoritlista:
-Tryck på Meny-knappen på fjärrkontrollen för att gå in i mottagarens meny
-Stega med vänster/ höger pilknapp på fjärrkontrollen för att ställa dig i kategorin ”Favoriter”
-Tryck på ”Opt”-knappen på fjärrkontrollen, sedan OK-knappen för att ”lägga till ny lista”
-Ni har nu en ny favoritlista ”Lista nr. 1” i menyn. Stege ned och markera listan.

Namnge favoritlista:
-Tryck på Meny-knappen på fjärrkontrollen för att gå in i mottagarens meny
-Stega med vänster/ höger pilknapp på fjärrkontrollen för att ställa dig i kategorin ”Favoriter”
-Markera listan du skapat (”Lista nr. 1”), tryck på ”Opt-knappen” på fjärrkontrollen och stega ned till ”Namnge lista”, tryck ”OK”
-Radera det tidigare namnet och välj ett nytt med det virituella tangentbordet som visas, när du är klar, markera ”enter” och tryck på ”OK” på fjärrkontrollen.

Lägga till favoritkanaler i favoritlistan:
(Bra att tänka på här är att lägga till kanaler i den ordning du vill se dem i listan, det underlättar senare listnumrering)
-Tryck på Meny-knappen på fjärrkontrollen för att gå in i mottagarens meny
-Stega med vänster/ höger pilknapp på fjärrkontrollen för att ställa dig i kategorin ”Favoriter”
-Markera listan du skapat (”xxx-listan”), tryck på ”Opt-knappen” på fjärrkontrollen och välj ”Lägg till/ Ta bort Tv-Kanaler”
-Markera de kanaler du vill ha med i din favoritlista genom att trycka på ”OK”-knappen på fjärrkontrollen så att rutan framför kanalen får en liten bock.
-Fortsätt på samma vis med samtliga kanaler du vill ha med. När du är klar tryck på ”Back-knappen” på fjärrkontrollen för att spara.

Ordna/ Sortera kanaler i favoritlista:
-Tryck på Meny-knappen på fjärrkontrollen för att gå in i mottagarens meny
-Stega med vänster/ höger pilknapp på fjärrkontrollen för att ställa dig i kategorin ”Favoriter”
-Markera listan du skapat (”xxx-listan”), tryck på ”Opt-knappen” på fjärrkontrollen och välj ”Ordna lista”

Du har nu möjlighet att flytta kanaler upp och ned i listan genom att markera kanalen du vill flytta och trycka ”OK”, kanalen kan nu flyttas upp eller ned, när du är nöjd trycker du på ”OK” igen.

Fortsätt på samma vis som tidigare steg tills du är nöjd med listan.

Ändra listnumrering/ Byta nummer på kanal:
Med denna funktion kan du t.ex välja att ha SVT1HD på kanalplats 1 (knapp 1 på fjärrkontrollen)

Enklast är att sortera/ välja kanalerna i sin favoritlista så att kanalerna kommer i den ordning man vill ha dem i listan från början.

-Tryck på Meny-knappen på fjärrkontrollen för att gå in i mottagarens meny
-Stega med vänster/ höger pilknapp på fjärrkontrollen för att ställa dig i kategorin ”Favoriter”
-Markera listan du skapat (”xxx-listan”), tryck på ”Opt-knappen” på fjärrkontrollen och välj ”Ändra listnumrering”, tryck ”OK”.
-Välj att sortera på

  1. Index ( Den första kanalen i din skapade lista får kanalnummer 1 och knappen 1 på fjärren.
  2. Kanalnummer (kanalen behåller det från operatören tilldelade kanalnumret).