Tjänsteuppdatering – HD och SD byter plats – [2020-09-30]

Vi har i denna vecka påbörjat en ändring av alla tv listor i våra nät. Vad detta innebär är att vi som standard lägger HD kanaler först i listan. SVT 1 HD ligger nu tillexempel på kanalplats 1 istället för kanalplats 101 som tidigare.

Detta är en efterfrågad förändring av flertalet kunder.

Vissa TV apparater och boxar reagerar lite olika på denna ändring. Många gör ändringen per automatik andra gör ingen ändring alls.

Får du dock upp ingen signal eller att dina kanaler hamnar i oordning så gör en ny kanalsökning alternativt en fabriksåterställning av din utrustning. Kanallistan kommer då att uppdateras.

Önskar du hjälp, kontakta din TV:s tillverkare eller Sydantenns kundservice på 040 601 22 22

Tillbaka till nyheter